Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde voor bioresonantietherapie - Ron Veringmeier | Bioresonantie - Waalwijk

Mijn naam is Ron Veringmeier | Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut - lid van de BATC en HBO plato conform geschoold - Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde

Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Mijn naam is Ron Veringmeier

Na jarenlang in technische beroepen werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2013 begonnen met een omscholing tot "Natuurgenees-kundig therapeut". Deze HBO opleiding heb ik in het voorjaar van 2015 afgerond.
Tijdens deze omscholing heb ik ook het HBO diploma, "Medische Basiskennis" volgens Plato eindtermen behaald.

Al direct nadat ik was gestart met de opleiding werd mijn interesse gewekt door  "Bioresonantie". Vooral de goede resultaten hiervan deden mij besluiten een bioresonantieapparaat aan te schaffen.
In het voorjaar 2013 ben ik dan ook daarmee gestart en heb inmiddels al veel cliënten met positief resultaat behandeld.

Door mijn groeiende interesse in voeding en supplementen, vanwege de positieve werking bij een grote verscheidenheid aan klachten, heb ik kort geleden de opleiding voor "Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur gedaan.


VBAG Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik aange-sloten bij de VBAG/RBCZ.
Voor u is 
dat belangrijk omdat u daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de consulten te declareren bij uw ziektekostenverzekeraar indien u de juiste aanvullende verzekering hebt. 

Een link naar de tarieven kunt u vinden onder de tab:  Praktijk       

Als VBAG lid ben ik beëdigd en aangesloten bij een professionele geschilleninstantie waarmee ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Het zou voor kunnen komen dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg of therapie. Heeft u een klacht, neem dan contact met me op, komen we er samen niet uit dan bestaat er een mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de VBAG.


Wat zijn natuurlijke geneeswijzen?

Natuurlijke geneeswijzen, alternatieve geneeskunde, holistische geneeskunde, complementaire geneeskunde, het zijn verschillen-de benamingen voor geneesmethoden die zijn gebaseerd op een ‘natuurlijke’ aanpak van klachten, aandoeningen en ziekten. 
Wel zijn het zeer algemene benamingen, want de rijkdom aan natuurlijke behandelmethoden is enorm.

Hoewel ze nogal uiteen kunnen lopen, hebben ze als overeen-komst dat ze:
  • klachten niet afzonderlijk behandelen, maar in samenhang met andere factoren, zoals andere problematiek, leefstijl en persoonlijkheid 
  • de balans willen herstellen
  • ervan uitgaan dat de cliënt/patiënt zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar gezondheid
  • met ‘natuurlijke’ middelen werken of deze adviseren
  • uitgaan van de samenhang tussen lichaam en geest.


Wie maken gebruik van natuurgeneeswijzen?

Dat zijn consumenten die bewust in het leven staan en/of zich regulier niet gehoord voelen of daarmee niet verder komen.


Ontwikkelingen

Natuurgeneeswijzen waren er al in de oudheid. Wel is het zo dat de populariteit de laatste decennia enorm is toegenomen en dat er in die jaren veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Zo zijn er nieuwe therapieën, geavanceerde apparatuur en verfijnde middelen en remedies ontstaan. Met recht spreken we dan ook van een rijkdom aan geneeswijzen. De VBAG vertegenwoordigt deze, want het is een multidisciplinaire beroepsvereniging waar veel artsen en therapeuten bij zijn aangesloten. Multidisciplinair betekent: verschillende werkvormen. Deze zijn onderverdeeld in zes werk- en therapievormen: natuurgeneeswijzen, oosterse geneeskunde, homeopathie, lichaamsgerichte therapie, psycho-sociale therapie en beweegzorg. 

Als u meer wilt weten over deze beroepsvereniging principes, klik dan op het VBAG logo. Om er zeker van te zijn dat ik in het HBO register voorkom kunt u op het RBCZ logo klikken en mij zoeken via diverse zoekfuncties.


                                                    
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                


      
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu