Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde voor bioresonantietherapie - Ron Veringmeier | Bioresonantie - Waalwijk

Mijn naam is Ron Veringmeier | Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut - lid van de BATC en HBO plato conform geschoold - Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde

Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Mijn naam is Ron Veringmeier

Na jarenlang in technische beroepen werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2013 begonnen met een omscholing tot "Natuurgenees-kundig therapeut". Deze HBO opleiding heb ik in het voorjaar van 2015 afgerond.
Tijdens deze omscholing heb ik ook het HBO diploma, "Medische Basiskennis" volgens Plato eindtermen behaald.

Al direct nadat ik was gestart met de opleiding werd mijn interesse gewekt door  "Bioresonantie". Vooral de goede resultaten hiervan deden mij besluiten een bioresonantieapparaat aan te schaffen.
In het voorjaar 2013 ben ik dan ook daarmee gestart en heb inmiddels al veel cliënten met positief resultaat behandeld.

Door mijn groeiende interesse in voeding en supplementen, vanwege de positieve werking bij een grote verscheidenheid aan klachten, heb ik kort geleden de opleiding voor "Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur gedaan.


BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut

Als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut ben ik aange-sloten bij de Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC). Voor u is dat belangrijk omdat u daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de consulten te declareren bij uw ziektekosten-verzekeraar indien u de juiste aanvullende verzekering hebt. 

Een link naar de tarieven en het overzicht van de zorgverzekeraars die mijn behandeling geheel- of gedeeltelijk vergoeden kunt u vinden onder de tab:  Praktijk              


De 5 natuurgerichte principes

De natuurgerichte principes zijn: Energie, Prikkeling, Drainage, Voeding en Psyche.
De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een BATC natuurgeneeskundig therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

Ik behandel volgens deze 5 natuurgerichte principes en indien nodig en/of gewenst is het mogelijk om de bioresonantietherapie verder uit te breiden met andere werkvormen, zoals Shiatsu massage, klassieke massage, Ayurvedische massage, manuele lymfedrainage, ontzuren- en ontslakken / hormonen, voedings-adviezen, NLP, Bach bloesemtherapie en Celzouttherapie.

Als u meer wilt weten over deze beroepsvereniging en bijvoorbeeld de invulling van deze 5 natuurgerichte principes, klik dan op het BATC logo.


                                                    
 
 
 
 
                                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu