Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde voor bioresonantietherapie - Ron Veringmeier | Bioresonantie - Waalwijk

Bioresonantie - Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde

Natuurgeneeskundige Praktijk Geerde
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 Hoe werkt bioresonantie                                                                                       
 
Vanuit de natuurkunde is bekend dat materie is opgebouwd uit moleculen en dat deze moleculen weer zijn opgebouwd uit nog kleinere deeltjes, de atomen. Atomen hebben een kern waar omheen één of meerdere elektronen draaien. Deze draaiing vindt plaats met een bepaalde regelmatige frequentie. Deze frequenties zijn meetbaar. De cellen in het lichaam bestaan ook uit elektronen die om een kern draaien. Deze draaiing en daarmee de frequentie verschilt per lichaamsonderdeel.    
Wetenschappers zijn jarenlang bezig geweest om het gezonde frequentiespectrum van het menselijke lichaam in kaart te brengen.

Cellen vormen weefsels, weefselstructuren vormen organen, organen vormen stelsels in ons lichaam (bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel). Ieder orgaan, ieder weefsel, iedere cel bestaat op die manier dus uit energie met eigen gezonde frequenties. Gezonde cellen hebben een regelmatig energiepatroon. Iedere ziekte en iedere klacht gaat echter gepaard met onregelmatige vibraties. Aan de hand van het energiepatroon van de organen en weefsels van het lichaam kan daardoor bekeken worden of iemand geheel gezond is. Bij een verstoord energiepatroon, door bijvoorbeeld ontstekingen, bacteriën of virussen, ontstaan verstoringen in de normale frequenties en kan betreffende cel of orgaan niet meer optimaal functioneren. Met gebruikmaking van bioresonantie-apparatuur, zoals de PS-1000 Polar, kunnen heel veel energiepatronen gemeten worden.

Testen en behandelen
Het registreren van de verstoringen in de bioresonantie volgens Paul Schmidt gebeurt met een biotensor. Dit is een spiraalantenne die via het bioresonantietoestel verbonden is met de cliënt. Deze antenne geeft via bewegingen aan of gemeten frequenties in harmonie of verstoord zijn.
Met de tensor kan ook uitgemeten worden welke stoffen door bijvoorbeeld de lever of darmen als schadelijk of juist ondersteunend ervaren worden.
De behandeling van verstoorde lichaamscellen gaat via het teruggeven van de juiste harmonische   frequentie met de juiste polariteit aan het verstoorde lichaamsonderdeel.
Indien de juiste frequentie en polariteit worden gebruikt zal het verstoorde deeltje gaan meeresoneren, conform het principe van een stemvork. Na enige tijd kan het deze frequentie zelf aanhouden en de verstoring opheffen.
De behandeling is qua tijd afhankelijk van de verstoring en de oorzaken hiervan. De oorzaak kan fysiek zijn maar ook afhankelijk van: voedings– en leefpatroon, stress, stralingsbelasting, schadelijke stoffen, bacterieën, virussen, parasieten, schimmels etc.
U kunt zich dan ook voorstellen dat dit per behandeling kan verschillen.

Bent u geïnteresseerd in een uitvoerige beschrijving? kijk dan hier.
Brigitte de Smet en Wim Vanschel schreven een uitgebreid verhaal over bioresonantietherapie.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu